Product icon Oprogramowanie edukacyjne 2013 Windows
Jesteś tutaj:Pomoc – nowi użytkownicy > Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem SMART Notebook > Tworzenie podstawowych obiektów i praca z nimi > Zmiana właściwości tabeli

Zmiana właściwości tabeli

Do zmiany właściwości tabeli, w tym jej przezroczystości, koloru komórek, oraz koloru linii można użyć karty Właściwości.

Zmienianie wypełnienia tabeli

 1. Wybierz tabelę, kolumnę, wiersz, komórkę lub zakres komórek.

 2. Naciśnij strzałkę menu tabeli, kolumny, wiersza lub komórki, następnie wybierz Właściwości.

 3. Naciśnij przycisk Efekty wypełnienia.

 4. Wybierz styl wypełnienia:

  Styl wypełnienia

  Procedura

  Brak (przezroczyste)

  1. Wybierz Brak wypełnienia.

  Jednolity kolor

  1. Wybierz Wypełnienie jednolite.

  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Wybierz jeden z 40 kolorów na palecie.

   • Naciśnij Więcej, a następnie wybierz kolor w oknie dialogowym.

   • Naciśnij zakraplaczIkona zakraplacza, a następnie wybierz kolor na ekranie.

  Gradient dwóch kolorów

  1. Wybierz Wypełnienie gradientem.

  2. Dla każdego z kolorów, wykonaj następujące czynności:

   • Wybierz jeden z 40 kolorów na palecie.

   • Naciśnij Więcej, a następnie wybierz kolor w oknie dialogowym.

   • Naciśnij zakraplaczIkona zakraplacza, a następnie wybierz kolor na ekranie.

  3. Wybierz opcję z listy rozwijanej Style.

  Wzór

  1. Wybierz Wypełnienie wzorem.

  2. Wybierz wzór.

  Obraz

  1. Wybierz Wypełnienie obrazem.

  2. Naciśnij opcję Przeglądaj.

  3. Przeglądaj pliki, aby wybrać obraz, którego chcesz użyć jako tła, a następnie naciśnij Otwórz.

   Uwaga 

   W przypadku wstawiania dużego obrazu może pojawić się okno dialogowe z sugestią zmniejszenia lub zachowania rozmiaru pliku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać e sekcjiUstawianie preferencji optymalizacji obrazu.

  4. Wybierz opcję Zachowaj rozmiar obrazu, aby zachować jego rozmiar bez względu na to, czy obraz jest większy czy mniejszy od obiektu.

   LUB

   Wybierz opcję Dopasuj obraz, aby dopasować jego rozmiar do rozmiaru obiektu.

 5. Opcjonalnie, przeciągnij suwak Przezroczystość obiektu w prawo, aby tabela stała się przezroczysta.

Zmienianie stylu linii w tabeli

 1. Wybierz tabelę.

  Uwaga 

  Można zmienić tylko styl linii całej tabeli, a nie pojedynczej komórki, kolumny lub wiersza.

 2. Naciśnij strzałkę menu tabeli, kolumny, wiersza lub komórki, a następnie wybierz Właściwości.

 3. Naciśnij przycisk Styl linii.

 4. Zmienianie stylu linii w tabeli.

Zmienianie stylu tekstu w tabeli

 1. Wybierz tabelę, kolumnę, wiersz, komórkę lub zakres komórek.

 2. Naciśnij strzałkę menu tabeli, kolumny, wiersza lub komórki, a następnie wybierz Właściwości.

 3. Naciśnij przycisk Styl tekstu.

 4. Zmień styl tekstu tabeli (patrz  Formatowanie tekstu).